English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 08/6/2010
Gwasanaethau Ar-lein 

Yn ogystal â darparu gwybodaeth leol ddefnyddiol, mae gwefan Cyngor Sir Caerfyrddin yn darparu nifer o wasanaethau ar-lein sydd yn eich galluogi chi i ddelio â'r Cyngor yn gyflym ac yn effeithiol drwy'r wefan hon.

Mae amrywiaeth o wasanaethau ar-lein ar gael, gan gynnwys ffurflenni ar-lein sydd yn eich helpu i roi gwybod i ni am broblemau, cyfleusterau talu ar-lein er mwyn gallu talu treth y cyngor ar-lein, a mapiau ar-lein er mwyn gallu dod o hyd i feysydd parcio, toiledau cyhoeddus, neu'r cyfleusterau ailgylchu agosaf.