English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 11/6/2012
Amgueddfa Bro Aman 

Mae'r Oriel hon yn cynnig cyfle i ddarganfod mwy am hanes cymuned lofaol fyrlymus.

Amgueddfa Bro Aman

Ar ddiwedd y 19eg ganrif, roedd diwydiant ar raddfa eang wedi
trawsnewid Dyffryn Aman. Daeth adnoddau naturiol cyfoethog,
yn enwedig y glo caled enwog, â mwyngloddiau glo, gweithiau
haearn a thunplat, rheilffyrdd a phobl i weithio ynddynt. 

Mae'r Oriel yn talu teyrnged i un o feibion enwog y fro, Jim Griffiths
o'r Betws, arweinydd y glowyr, Aelod Seneddol Llanelli ac
Ysgrifennydd Gwladol cyntaf Cymru.

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn 10am - 5pm

 
Manylion Cysyllt
 

Amgueddfa Bro Aman
Llyfyrgell Rhydaman
3 Stryd y Gwynt
Rhydaman SA18 3DN

Ffôn: +44 (0)1267 228696
(Gwasanaeth Amgueddfeydd)

Ffôn: +44 (0)1269 598150
(Llyfyrgell Rhydaman)
 
e.bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk