English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 07/1/2015
Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 

Dewch i wybod mwy am orffennol Sir Gaerfyrddin yn amgueddfa’r sir. Dangosir ystod o arteffactau rhyfeddol o esgyrn mamothiaid i aur Rhufeinig, ynghyd â thrysorau fel dreseli Cymreig a phaentiadau yn portreadu’r sir dros y blynyddoedd.

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 

Roedd yr adeilad unwaith yn balas ar gyfer esgobion Tŷ Ddewi (1542 - 1974) a dyma'r man lle cyfieithwyd y Testament newydd i'r Gymraeg
am y tro cyntaf yn 1567. Gall ymwelwyr weld y capel tawel a phreifat a ddefnyddir gan yr esgobion hyd heddiw.

Mae’r amgueddfa yn cynnwys rhywbeth i gyffroi pawb. Mae ymweliadau
am ddim ac, ynghyd â’r casgliadau amrywiol a ddangosir, gall pobl
fwynhau gweithgareddau arbennig neu baned o goffi mewn amgylchedd hanesyddol. Gall teuluoedd fynd am dro o amgylch parc yr amgueddfa sydd â golygfeydd godidog ar draws Dyffryn Tywi a Bryn Myrddin, mwynhau picnic neu brynu cofroddion yn y siop.

Mae cyfleusterau’r amgueddfa yn cynnwys:

• Maes parcio
• Pharcio i’r anabl
• Mynediad ar gyfer pobl anabl
• Dolen sain
• Toiledau
• Toiled hygyrch
• Lleoedd newid cewynnau babanod
• Caniateir cŵn tywys
• Mae diodydd ar gael
• Siop
• Ystafell ddarganfod i’r teulu
• Teithiau cerdded a safleoedd picnic

Yn agored (ynghau dros gyfnod y Nadolig).

Dydd Mawrth – Dydd Sadwrn: 10am  – 4.30pm. 

Nadolig 2014

Ar gau: 25.12.2014 - 02.01.2015
Ar agor: Dydd Sadwrn 03.01.2015


 

 

 
Manylion Cysyllt
 

Amgueddfa Sir Gaerfyrddin 
Abergwili
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin SA31 2JG

Ffôn: +44 (0)1267 228696

e.bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk