English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 07/1/2015
Amgueddfa Parc Howard 

Darganfyddwch hanes diddorol Llanelli a gweld pethau rhyfeddol o’i gorffennol yn Amgueddfa Parc Howard.

ParcHoward

Wedi’i gosod mewn parcdir wedi’i dirlunio, mae’r amgueddfa yn cynnig pethau cyfareddol i’w gweld, fel yr olwyn car sbâr gyntaf, casgliad enwog Crochenwaith Llanelli ac ystod o baentiadau yn dangos yr ardal dros y blynyddoedd.

Gall ymwelwyr fynd am dro o amgylch y parc hyfryd, gall teuluoedd fwynhau’r maes chwarae a’r cyfleusterau hamdden o amgylch yr amgueddfa hanesyddol, cael picnic neu fwydo’r hwyaid mewn amgylchedd braf.

Mae cyfleusterau’r amgueddfa yn cynnwys:

• Toiledau
• Dolen sain
• Caniateir cŵn tywys
• Siop
• Wedi’i gosod mewn parc cyhoeddus
• Maes chwarae gerllaw

Yn agored 2014:

Ionawr - Mawrth
Dydd Mawrth – Dydd Gwener
11am – 1pm a 2pm – 4pm
Dydd Sadwrn
2pm – 4pm

Ebrill - Medi
Dydd Mawrth – Dydd Gwener
10am – 1pm a 2pm – 5pm
Dydd Sadwrn
1pm – 5pm

Hydref – Rhagfyr
Dydd Mawrth – Dydd Gwener
11am – 1pm a 2pm – 4pm
Dydd Sadwrn
2pm – 4pm
 

 
Manylion Cysyllt
 

Amgueddfa ac Oriel Gelf Parc Howard
Heol Felinfoel
Llanelli SA15 3LJ

Ffôn: ++44 (0)1554 772029

e.bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk

Darganfod Llanelli