English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Hyfforddiant i Lywodraethwyr 


Mae'r Uned Cynnal Llywodraethwyr yn darparu rhaglen eang o gyrsiau hyfforddiant a fydd o ddefnydd i lywodraethwyr newydd yn ogystal i'r llywodraethwyr profiadol.

Bob tymor fydd sesiynau briffio yn eu cynnal i Gadeiryddion ac i Is-Gadeiryddion i'w diweddaru gyda'r datblygiadau addysgol yn Sir Gar.

Os fydd cyflwyniadau Powerpoint wedi eu defnyddio ar gyrsiau, yna os fyddwn yn addas, cedwir gopiau i'w gwylio neu i'w lawrlwytho gan y rhai a gollwyd y cwrs neu fel adnewyddiant i'r rhai a fynychwyd y cwrs peth amser yn ôl.

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/4/2013