English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Y Cynllun Datblygu Unedol 
UDP Cover

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin yn ffurfiol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar 19eg Gorffennaf, 2006 yn bolisi cynllunio ar gyfer ardal yr Awdurdod. Mae Cynllun Datblygu Unedol Sir Gaerfyrddin wedi cymryd lle Cynllun Fframwaith Dyfed (yn cynnwys Newidiadau Rhif 1), Cynllun Lleol Dosbarth Caerfyrddin, Cynllun Lleol Dinefwr a Datganiad Cynllun Lleol Ardal Llanelli.

Mae dogfennau cysylltiedig eraill a gynhyrchwyd mewn perthynas â'r Cynllun Datblygu Unedol cyn y fersiwn a fabwysiadwyd yn cael eu rhestru yn Llyfrgell Ddogfennau'r Cynllun Datblygu Unedol.


 

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 31/7/2013
 
Manylion Cysylltu
 
Rheolwr Blaen-Gynllunio a Chadwraeth
8 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1JY 

e-bost: blaengynllunio@sirgar.gov.uk