English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Datblygu Busnes   


Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu 
 Mae adain Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Caerfyrddin yn cynnal cynllun gwobrwyo sy’n cydnabod adeiladu da a saernïaeth ardderchog. Mae’r gwobrau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer prosiectau sy’n mynd y tu hwnt i safon ofynnol y Rheoliadau Adeiladu.  
Gwarant Cartrefi Newydd LABCMae Gwarant Cartrefi Newydd Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) yn wasanaeth o ansawdd sy’n cynnig cynnyrch cystadleuol penodol ar gyfer tai preswyl anturiol, tai cymdeithasol a thai hunanadeiladu.
 Cynllun Awdurdod PartnerMae Cynllun Awdurdod Partner Rheolaeth Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) wedi’i gynllunio i helpu cwmnïau sy’n gweithredu mewn sawl lleoliad ac sy’n delio â llawer o awdurdodau lleol. Mae’r cynllun yn galluogi cwmni neu’i gynghorwyr i gael perthynas waith un-i-un gydag awdurdod lleol ffafriedig er mwyn cael cyngor ac arfarnu cynlluniau. Gwneir yr archwiliadau safle gan yr awdurdod lleol lle cynhelir pob prosiect.


Cysylltwch â ni 


Uned Rheolau Adeiladu, Adeilad 16, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, SA313HB

Ffôn: 01267 246012 / 246015
e-bost: rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk 

l Gweld yr holl fanylion cyswllt cynllunio
Tudalen wedi ei diweddaru ar 03/9/2013