English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Domestig Rydym yn cynnig cyngor ynghylch sawl agwedd ar waith adeiladu domestig gan gynnwys addasu atig, diogelwch trydanol, gosod ffenestri a drysau newydd ac adeiladau eithriedig.

Mae'n bwysig eich bod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu.  Mae'n bosibl eich bod yn cyflawni trosedd os nad ydych yn hysbysu'r cyngor ynghylch gwaith sy'n cael ei wneud.  Hefyd efallai bydd angen tystiolaeth o ganiatâd Rheoliadau Adeiladu os byddwch yn dymuno gwerthu eich tŷ yn y dyfodol.


Mae cynllun personau cymwys wedi cael ei sefydlu ar gyfer rhai mathau o waith adeiladu, gan gynnwys gwaith trydanol a gosod ffenestri a drysau newydd.  Mae gwybodaeth am y rhain ar gael ar y tudalennau isod.  Os byddwch yn defnyddio contractwr hunan-ardystiedig, rhaid ichi sicrhau eu bod wedi'u cofrestru ar gyfer y gwaith sy'n cael ei wneud. Ar ôl cwblhau'r gwaith, rhaid iddynt roi tystysgrif ichi sy'n cadarnhau fod y gwaith yn cydymffurfio â'r rheoliadau adeiladu.


Hyd yn oed os yw eich adeilad yn eithriedig, mae'n bosibl y bydd rhaid ichi gydymffurfio â Rhan P o'r Rheoliadau Adeiladu, sy'n ymwneud â Diogelwch Trydanol.  Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael drwy glicio ar y ddolen ar y chwith.


Os ydych yn cael gwaith adeiladu neu adnewyddu wedi'i wneud, mae'n bosibl y bydd rhaid ichi hysbysu'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac efallai bydd gennych ddyletswyddau eraill yn ogystal. Gallwch gael mwy o wybodaeth am hyn drwy glicio ar y ddolen allanol. 

 
 

Canllawiau Fideo LABC 


}} To view these clips click on the video picture below:

LABC You Tube Video Guide ~ Do I need Building Regulations for my Extension?                 LABC Video Guide ~ Case Study of conservatories

LABC Video Guide ~ Booking an inspection                 LABC Video Guide ~ How does the building control process work?


Tudalen wedi ei diweddaru ar 27/9/2013