English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Niwsans 

Mae'r adain Iechyd Cyhoeddus yn ymchwilio a monitro Niwsans Statudol yn Sir Gaerfyrddin, yn unol â'r Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Mae Niwsans Statudol wedi'i ddiffinio yn adran 79 o'r Ddeddf, ac yn cynnwys:

(a) unrhyw safle sydd mewn cyflwr sy'n niweidiol i iechyd, neu yn niwsans;
(b) mwg yn cael ei ollwng o safle, sy'n niweidiol i iechyd, neu yn niwsans;
(c) mygdarth neu nwyon yn cael eu gollwng o safle, sy'n niweidiol i iechyd, neu yn niwsans;
(d) llwch, ager, aroglau neu dawchion eraill sy'n dod o safle diwydiannol neu fasnachol, ac sy'n niweidiol i iechyd neu'n niwsans;
(e) unrhyw gasgliad neu ddyddodyn sylweddau sy'n niweidiol i iechyd neu'n niwsans;
(f) unrhyw anifail sy'n cael ei gadw mewn lle neu mewn modd sy'n niweidiol i iechyd neu'n niwsans;
(fa) pryfed sy'n dod o safle diwydiannol neu fasnachol, ac sy'n niweidiol i iechyd neu'n niwsans;
(fb) golau artiffisial sy'n dod o safle ac sy'n niweidiol i iechyd, neu yn niwsans;
(g) sŵn sy'n dod o safle ac sy'n niweidiol i iechyd, neu yn niwsans;
(ga) sŵn sy'n niweidiol i iechyd neu'n niwsans ac sy'n dod o, neu'n cael ei achosi gan, gerbyd, peiriannau, neu offer mewn stryd, neu yn yr Alban, mewn heol;
(h) unrhyw fater arall a ddiffinnir gan unrhyw ddeddf i fod yn niwsans statudol.

Tudalen wedi ei diweddaru ar 01/10/2008
 
Manylion Cysylltu
 
carmarthenshire direct

Adain Gwasanaethau Masnachol
Diogelu'r Cyhoedd
3 Heol Spilman
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1LE

Ffôn: 01267 234567
Ebost:  galw@sirgar.gov.uk