English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Etholiadau a Phleidleisio 

Etholiadau a phleidleisio 

Adolygu Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Gohirio’r Rhaglen Arolygon Etholiadol - Er mwyn osgoi unrhyw waith dibwys, yn amodol ar ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adroddiad a’r Argymhellion, Y Comisiwn wedi penderfynu gohirio y rhaglen arolygon etholiadol.

Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru | Deddf Llywodraeth Leol 1972
Mae Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru wedi cyhoeddi ei gynigion drafft ar gyfer trefniadau etholiadol Sir Gaerfyrddin yn y dyfodol.

Gweler ynghlwm er gwybodaeth ynghylch y Cynigion Terfynol i'r adolygiad hwn.

Sylwch fod yn rhaid i unrhyw sylwadau gael eu hanfon at y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru erbyn 10 Ebrill 2013 fan hwyraf. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion wrth mynd yn uniongyrchol i Safle Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru.


Etholiadau’r Dyfodol:
Yr etholiadau nesaf fydd yr Etholiadau Ewropeaidd a gynhelir ar 22 o Mai 2014.
I gael gwybodaeth am unrhyw is-etholiadau presennol ar gyfer y Cyngor Sir a Chynghorau Tref/Cymuned, cysylltwch â’r Tîm Etholiadau.  

Cysylltwch â ni

Electoral Services, 1 Spilman Street, Caerfyrddin, SA31 1LE | Ffôn: 01267 228889 | Ebost: electoralservices@sirgar.gov.uk

Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/3/2014