English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Ffyrdd o Bleidleisio 

Gallwch wneud cais i bleidleisio trwy'r post neu drefnu pleidlais brocsi - hynny yw, cael rhywun i bleidleisio ar eich rhan.

Pleidleisiau Post

Yn lle mynd i'ch gorsaf bleidleisio gallwch wneud cais am bleidlais bost. Mae Pleidleisiau Post ar gael i bawb a gellir eu danfon i unrhyw gyfeiriad, hyd yn oed dramor, ond cofiwch fod rhaid i'ch papur pleidleisio gyrraedd yn ôl inni cyn cau'r pleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

Gallwch wneud cais am ffurflen Pleidlais Bost drwy gysylltu â’r swyddfa etholiadau (gweler cyfeiriad isod).

Yna rhaid danfon y ffurflen gais i'r cyfeiriad hwn:

Uned Gwasanaethau Etholiadol

Gwasanaethau Etholiadol
Bloc 4
Parc Myrddin
Waun Dew
Caerfyrddin
SA31 1HQ

Codi Dogfennau

Canllaw cyflym i bleidleisio drwy’r post


 

Pleidleisio Procsi

Os na allwch fynd i'r orsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad gallwch wneud cais i gael pleidlais brocsi. Ystyr hynny yw eich bod yn penodi rhywun i bleidleisio ar eich rhan. Yna mae'r person hwnnw neu honno yn mynd i'r orsaf bleidleisio a bwrw eich pleidlais. Er mwyn cael ffurflen gais cysylltwch â'r Uned Gwasnaethau Etholiadol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ffurflen gais yw chwe niwrnod cyn diwrnod yr etholiad (heb gynnwys penwythnosau a gwyliau banc) ac eithrio mewn perthynas ag achosion a salwch neu analluogwydd na fu modd eu rhagweld sy'n digwydd ar ol y dyddiad hwnnw. Yn yr amgylchiadau hynny gellir cyflwyno ceisiadau hyd at 5 y.h ar ddydd yr etholiad.


 

Pleidleisio drwy'r post / Pleidleisio drwy ddirprwy

Os nad yw eich dirprwy yn mynd i fod gartref diwrnod yr etholiad, gall wneud cais am i'w bapur pleidleisio drwy ddirprwy gael ei bostio ato/ati.  I gael ffurflen gais, cysylltwch â'r Uned Gwasanethau Etholiadol.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn eich ffurflen cais yw chwe diwrnod cyn diwrnod yr etholiad (heb gynnwys penwythnosau a gwyliau banc).

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 08/4/2015