English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Home 
A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J K L Ll M N O P Ph Q R Rh S T Th U V W X Y Z 
Newidiadau Canolbwyntiedig
Newidiadau i Ran G o'r Ddogfen Gymeradwy a Newidiadau i'r Cynllun 'Person Cymwys' (CPS)
Newidiadau yn sgil Materion sy’n Codi
Newyddion Diweddaraf Rheoli Adeiladu
Niwsans