English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Y Cyngheiriau 

Er mwyn denu amrywiaeth o grwpiau oedran o bob gallu, mae nifer o wahanol gynghreiriau ar gael yr haf hwn.   Mae hawl gan chwaraewyr i chwarae dros fwy nag un tîm os yw'r timau mewn cynghreiriau gwahanol.

Cynghreiriau i ddynion yn unig (Adran 1 ac Adran 2)
Cynghrair i fenywod yn unig
Cynghreiriau cymysg (Adran 1 ac Adran 2)
Cynghrair i bobl dros 35 oed

Lle mae mwy nag un adran, rhowch wybod inni pa adran fydd fwyaf addas i'ch tîm yn eich barn chi. Er enghraifft, os taw tîm cymdeithasol o weithwyr swyddfa ydych, sydd heb unrhyw brofiad o chwaraeon, mae'n debygol taw Adran 2 fydd fwyaf addas i chi. Yn yr un modd, os taw tîm o chwaraewyr rygbi sy'n chwarae'n rheolaidd i glwb ydych, mae'n debygol y bydd angen ichi fod yn Adran 1.

Bydd noson agored 'Rhoi Cynnig ar Rygbi Cyffwrdd' yn cael ei defnyddio fel canllaw inni allu asesu pa dimau fydd yn addas i ba gynghreiriau, felly rydym yn argymell eich bod yn mynychu'r digwyddiad hwn gyda'ch tîm.

Os caiff tîm ei roi yn y gynghrair anghywir, byddwn yn gwneud ein gorau i'w symud i gynghrair sy'n fwy addas. 

Yn anffodus ni allwn warantu hyn.

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 08/4/2010