English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Apelio am ffotograffau o fandstand hanesyddol Parc Howard 

Mae apêl ar droed am ffotograffau sy'n dangos y bandstand ym Mharc Howard, Llanelli, fel yr oedd yn ei holl ogoniant yn yr hen ddyddiau.
Mae'r bandstand yn cael ei adfer fel rhan o'r dathliadau i nodi canmlwyddiant y Parc, ond mae angen cymorth i gadarnhau cynllun gwreiddiol y rheiliau er mwyn i'r gwaith a wneir fod yn gyson â hynny. 
Mae Dyfrig Dalziel Ltd, cwmni adeiladu o Gydweli, sy'n gwneud y gwaith ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin, yn gofyn i bobl gysylltu â nhw os oes ganddynt ffotograffau sy'n dangos cynllun y balwstradau, y grisiau a'r gât yn glir.
Meddai Mathew Dalziel: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn gwneud y gwaith hwn gan ein bod yn deall ei bwysigrwydd mawr yn hanes y parc hyfryd hwn.
“Mae'n arbennig o braf ein bod yn gwneud y gwaith hwn yn ystod canmlwyddiant y parc pryd y bydd pobl yn dathlu bod can mlynedd ers i'r plasty a'r gerddi gael eu rhoi i bobl Llanelli.
“Wrth gwrs, rydym am wneud yn sicr ein bod yn adfer y bandstand yn ofalus ac yn gyson â'r gwaith gwreiddiol ac er mwyn gwneud hynny hoffem weld cynifer o hen ffotograffau ag y bo modd.”
Y gred yw bod y bandstand rhestredig, gradd II, wedi'i ychwanegu at y parc yn fuan cyn iddo gael ei agor i'r cyhoedd ym 1912, a hynny ynghyd â'r llawr caled – a ailddatblygwyd ers hynny – a ddefnyddid ar gyfer dawnsio.
Dylai'r gwaith adfer fod wedi'i gwblhau mewn pryd i'r dathliadau i nodi'r canmlwyddiant ym mis Medi.
Mae llu o ddigwyddiadau wedi'u trefnu gan Gymdeithas Parc Howard i nodi canmlwyddiant y diwrnod y cafodd y Parc ei agor i'r cyhoedd gan y Fonesig Stepney i ddathlu ei phen-blwydd priodas cyntaf hi a Syr Stafford.
Dywedodd y Cynghorydd Colin Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros y Gwasanaethau Eiddo, Cyngor Sir Caerfyrddin: “Rydym wrth ein boddau ein bod yn cael gweithio gydag un o'n contractwyr Fframwaith i adfer yr adeiladwaith hanesyddol a hyfryd hwn yng nghalon Parc Howard. Bydd yn cael ei adfer yn sensitif er mwyn i'r bandstand fod yn barod mewn pryd i gael ei ddefnyddio eto i ddathlu'r canmlwyddiant.”
Os oes gennych unrhyw ffotograffau o'r bandstand, cysylltwch â Llinos Morris o gwmni Dyfrig Dalziel Ltd drwy ffonio 01554 891181 neu drwy anfon neges e-bost at llinosmorris@dyfrigdalzielltd.co.uk.
I gael gwybod rhagor am Barc Howard a'r dathliadau i nodi'r canmlwyddiant ewch i wefan www.parchoward.org.ukFollow us on Facebook

 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/5/2012