English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 23/8/2011
Canu Caneuon o Fawl yn yr Harbwr 

Canu emynau ... lawr ar lan y môr
Bydd trigolion Porth Tywyn yn mynd i hwyl nos Sul 28 Awst, cyn yr ŵyl banc, pryd y cynhelir cyngerdd Caneuon o Fawl yn harbwr y dref. Disgwylir y bydd cannoedd yn bresennol a bydd sŵn y morio canu yn croesi’r môr a’i donnau.
Dros y blynyddoedd mae'r digwyddiad wedi tyfu i fod yn ŵyl nodedig ac mae wedi ennyn cefnogaeth yr holl eglwysi a chapeli yn y gymuned gyda mwy na 1,000 o bobl yn ymgynnull ar furiau'r harbwr.
Noddir y digwyddiad gan isadran twristiaeth Cyngor Sir Caerfyrddin a fydd yn darparu pabell fawr ar gyfer Band Tref Porth Tywyn sy'n enillwyr cenedlaethol a Chôr Meibion Porth Tywyn.
Dywedodd y Cynghorydd Sir Pat Jones: "Mae'r harbwr yn edrych yn hyfryd eleni. Mae'r baneri'n cyhwfan ac mae'r cyngerdd bellach yn ddiweddglo traddodiadol i'r gwyliau haf yn y gymuned.
"Cynhaliwyd carnifal yma y mis diwethaf. Cawsom ŵyl bysgota y penwythnos diwethaf ac yn awr cynhelir y Caneuon o Fawl. Mae digon o amrywiaeth i'w gael yn y gymuned glan môr brysur hon, heb os nac oni bai!"
Mae croeso i bawb ddod i ymuno â'r canu a darperir taflenni emynau. Bydd y digwyddiad yn dechrau am 5pm ar ochr orllewinol y prif harbwr