English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 30/9/2011
Chwarae Plant 

Bydd Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth yn perfformio sioe liwgar a bywiog ynglŷn ậ phlentyndod y mis nesaf.
Llwyfannir y cynhyrchiad, Chwarae Plant, yn Neuadd Pontyberem Nos Fawrth 18 Hydref a Nos Fercher 19 Hydref yn dechrau 7.30yh ac yn cynnwys pobl ifanc 11-18 a’r gantores Gwenda Owen.
Dywedodd cyfarwyddwraig y sioe Carys Edwards: “Dyma gyflwyniad sy’n cwmpasu bywyd plentyn o’i enedigaeth hyd at ieuenctid. Ceir cipolwg ar blentyn yn dygymod ậ thyfu i fyny a hynny drwy ganeuon, dawns, sgriptiau amrywiol a barddoniaeth.
“Mae’n gyfle gwych i’r criw gael perfformio gwaith sy’n ymwneud yn llwyr ậ’u bywydau o ddydd i ddydd. Dyma waith ensemble llwyr lle mae cyfraniad pob unigolyn mor bwysig  i lwyddiant y perfformiad.”
Pris y tocynnau yw £7.50 i oedolion a £3.50 i blant. I gael tocynnau cysylltwch ậ Menter Cwm Gwendraeth ar 01269 871600.