English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 21/3/2013
Canolfan y Cyfryngau 

Bwriad y tudalennau hyn yw galluogi gweithwyr yn y cyfryngau i gyrchu gwybodaeth a deunydd cyhoeddusrwydd ynghylch y Cyngor yn gyflym ac yn hwylus.

Mae'r dolenni cyswllt yn y golofn ar y chwith yn eich cyfeirio at y datganiadau diweddaraf i'r wasg, ac at yr holl eitemau newyddion sydd wedi eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Caiff yr holl ddatganiadau i’r wasg ac eitemau newyddion eu rhestru yn ôl eu dyddiad.

Gofynnir i Newyddiadurwyr beidio â chysylltu ag adrannau unigol.

Bydd Swyddfa'r Wasg yn falch o gael bod o gymorth ichi, ac yn trefnu bod llefarydd priodol ar gael ar eich cyfer.

 
Manylion Cysyllt
 

Rheolwr y Wasg
Tel: 01267 224037
E-bostiwch Tîm Y Wasg

 Newyddion Diweddaraf

Mwy o Newyddion

Canolfan y Cyfryngau

30/12/2009

00:00:00

Newyddion Diweddaraf

22/10/2008

00:00:00