English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 05/1/2015
Amgueddfeydd 

Mae gan Sir Gaerfyrddin dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol. Dewch i ddarganfod y dreftadaeth honno yn ein hamgueddfeydd lleol cyfeillgar. Credwn fod gennym rywbeth at ddant pawb.

Mae gan bob un o'n chwe amgueddfa stori wahanol i'w hadrodd. Yn Amgueddfa'r Sir yn Abergwili hoelir sylw ar hanes dyn yn y sir dros y 50,000 blynedd diwethaf, ac ar ddathlu ein tirwedd ogoneddus.

Ym Mharc Howard gallwch ddysgu sut y daeth Llanelli yn brifddinas tunplat y byd, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli yw'r enghraifft orau sydd wedi goroesi o hen waith tunplat.

Mae'r Amgueddfa Cyflymder yn cofnodi'r cyfnod cyffrous pryd yr oedd ceir a beiciau modur yn heidio i eangderau traeth Pentywyn i rasio yn erbyn ei gilydd neu i roi cynnig ar record cyflymder y byd.

Yn yr orielau bychain yng Nghaerfyrddin ac yn Rhydaman adroddir hanes y ddwy dref bwysig hyn - y naill yn hynafol a'r llall wedi ei sefydlu yn sgil y diwydiannau glo a thun ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
 
Ni chodir tâl am gael mynediad i'n hamgueddfeydd.

 

 
Manylion Cysyllt
 


Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
Abergwili,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
SA31 2JG

Ffôn: ++44 (0)1267 228696

e.bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk

gwefan: amgueddfeydd.sirgar.gov.uk