English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/3/2013
Amgueddfeydd 

Mae gan Sir Gaerfyrddin dreftadaeth gyfoethog ac amrywiol. Dewch i ddarganfod y dreftadaeth honno yn ein hamgueddfeydd lleol cyfeillgar. Credwn fod gennym rywbeth at ddant pawb.

 Pentywyn yn ystod Gŵyl y Banc

Mae gan bob un o'n chwe amgueddfa stori wahanol i'w hadrodd. Yn Amgueddfa'r Sir yn Abergwili hoelir sylw ar hanes dyn yn y sir dros y 50,000 blynedd diwethaf, ac ar ddathlu ein tirwedd ogoneddus.

Ym Mharc Howard gallwch ddysgu sut y daeth Llanelli yn brifddinas tunplat y byd, ac Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli yw'r enghraifft orau sydd wedi goroesi o hen waith tunplat.

Mae'r Amgueddfa Cyflymder yn cofnodi'r cyfnod cyffrous pryd yr oedd ceir a beiciau modur yn heidio i eangderau traeth Pentywyn i rasio yn erbyn ei gilydd neu i roi cynnig ar record cyflymder y byd.

Yn yr orielau bychain yng Nghaerfyrddin ac yn Rhydaman adroddir hanes y ddwy dref bwysig hyn - y naill yn hynafol a'r llall wedi ei sefydlu yn sgil y diwydiannau glo a thun ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.
 
Ni chodir tâl am gael mynediad i'n hamgueddfeydd.

 

 
Manylion Cysyllt
 


Amgueddfa Sir Gaerfyrddin
Abergwili,
Caerfyrddin,
Sir Gaerfyrddin,
SA31 2JG

Ffôn: ++44 (0)1267 228696

e.bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk

gwefan: amgueddfeydd.sirgar.gov.uk

    


     Peoples-Collection
                           

           Geopark

         Treftadaeth Gorllewin Sir Gâr 

             Treftadaeth Gorllewin Sir Gâr