English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Dyddiadau'r Tymhorau a Gwyliau Ysgolion 

Tymhorau a Gwyliau Ysgol Blwyddyn Acedemaidd 2013-2014

Tymor

Dechrau Tymor

Hanner Tymor

Diwedd Tymor

Dyddiau

Hydref 2013

 

Mawrth Medi 3

Llun Hydref 28 

Gwener Tachwedd 1

Gwener Rhagfyr 20

74

Gwanwyn  2014

Mawrth Ionawr 7

Llun Chwefror 24

Gwener Chwefror 28

Gwener Ebrill 11

64

Hâf 2014

Llun Ebrill 28

Llun Mai 26

Gwener Mai 30

Llun
Gorffennaf 21

 55

Dyddiau HMS Penodol - Llun Medi 2 2013  Llun Ionawr 6, 2014

2

Cyfanswm

195

Dyddiau HMS yr Ysgolion 3 diwrnod i'w cymeryd ar ddisgresiwn yr ysgolion

Er gwybodaeth: Gwener y Groglith - Ebrill 18, 2014
Gwyl Fai - Mai 5, 2014  


Nodwch y gallai manylion y calendr hwn newid o ganlyniad i benderfyniadau polisi'r Llywodraeth. Nid yw Cyngor Sir Caerfyrddin yn derbyn cyfrifoldeb dros unrhyw golledion yn sgîl gorfod newid trefniadau gwyliau oherwydd newidiadau o'r fath. 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 13/1/2014