English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A

Tystysgrifau perfformiad ynni Tystysgrifau Perfformiad Ynni a chartrefi newydd: Canllaw i adeiladwyr

O 6 Ebrill 2008, dan y gyfraith, bu’n rhaid darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni ar gyfer yr holl gartrefi newydd a chartrefi newydd eu hadeiladu a gwblheir ar ôl y dyddiad hwnnw.


Mae Tystysgrif Perfformiad Ynni yn rhoi gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni’r adeilad a gellir cael gwybodaeth bellach yn y daflen hon.


Canllaw i bobl sy’n prynu ac yn gwerthu tai ar Dystysgrifau Perfformiad Ynni

Mae’r Dystysgrif Perfformiad Ynni yn ddogfen orfodol a gynhwysir mewn Pecyn Gwybodaeth am Eiddo. Bydd angen i unrhyw un sy’n rhoi tŷ ar werth gomisiynu Pecyn Gwybodaeth am Eiddo y mae’n rhaid iddo gynnwys Tystysgrif Perfformiad Ynni yn seiliedig ar yr asesiad ynni o’u tŷ.


Mae’r Llywodraeth yn cyflwyno Tystysgrifau Perfformiad Ynni er mwyn rhoi gwybodaeth i gwsmeriaid am effeithlonrwydd ynni tŷ y maent yn ystyried ei brynu.

 
Tystysgrifau Perfformiad Ynni a rhentu tai: Canllaw i landlordiaid
O 1 Hydref 2008, mae’n ofynnol i landlordiaid ddarparu Tystysgrif Perfformiad Ynni pan maent yn rhentu tŷ.

Mae Tystysgrif Perfformiad Ynni yn rhoi gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni’r eiddo yr ydych am ei osod a gellir cael gwybodaeth bellach yn y daflen hon.


Tystysgrifau Perfformiad Ynni a rhentu tai: Canllaw i denantiaid
O 1 Hydref 2008, mae’n rhaid i landlordiaid roi Tystysgrif Perfformiad Ynni i bobl sydd eisiau rhentu tŷ oddi wrthynt.

Mae tystysgrif perfformiad ynni yn rhoi gwybodaeth am effeithlonrwydd ynni’r tŷ yr ydych am ei rentu. 

ddogfennau defnyddiol 


 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/9/2013