English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Astudiaethau Achos 

Astudiaeth Achos Calsonic

Yn gweithredu o'i ganolfan yn Llanelli mae Canolfan Dechnoleg Calsonic Ewrop yn cynnig arbenigedd dylunio a phrosesu mewn peirianneg uwch i'r saith canolfan gweithgynhyrchu Calsonic yn Ewrop.

Agorwyd y ganolfan 5 mlynedd yn ôl gyda 100 o bobl, ond bellach mae'n cyflogi 250 o beirianwyr a thechnolegwyr uchel eu cymwysterau.

Mae 50% o geir ym Mhrydain â system awyru fel un o'r nodweddion safonol a thrwy weithio'n agos gyda gweithgynhyrchwyr cerbydau, mae peirianwyr Calsonic wedi dylunio a datblygu cynnyrch oedd yn gwneud hyn yn bosibl o ran costau a pherfformiad.

Roedd y ffaith bod Canolfan Dylunio a Thechnoleg Athrofa Abertawe a Choleg Prifysgol Cymru mor agos yn cyfrannu at yr arbenigedd ymchwil, ac mae'r ddau goleg uchod hefyd yn rhannu cyfleusterau Calsonic.


Astudiaeth Achos Mitsui

Sefydlodd Cydrannau Mitsui Ewrop Cyf ei bencadlys cynhyrchu Ewropeaidd yn Rhydaman ym mis Awst a dechrau cynhyrchu'n llawn yn Ionawr 2000.

Mae'r cwmni'n cynhyrchu cydosodiadau cloi drysau ar gyfer y diwydiant modurol ac mae'n cyflenwi ffatrïoedd Honda a Toyota yn y Deyrnas Gyfunol ac yn Ffrainc.

Yn y pen draw bydd y buddsoddiad yn creu dros 220 o swyddi dros gyfnod o bum mlynedd. Mae'r gwaith Ewropeaidd newydd wedi ei leoli ar Ystâd Ddiwydiannol Parc Hendre, lle prynodd y cwmni ffatri 50,000 troedfedd sgwâr a adeiladwyd gan Awdurdod Datblygu Cymru.

Dechreuodd Mitsui Kinzoku bwyso a mesur safleoedd ar gyfer lleoliad yn Ewrop yn 1998 ac edrychwyd ar y Deyrnas Gyfunol, Ffrainc, Yr Almaen, Gwlad Belg a'r Iseldiroedd. Bu'r cwmni'n ymweld â safleoedd ac yn archwilio rhanbarthau ac adeiladau yn fanwl ac yn helaeth cyn penderfynu ar Rydaman.

Y ffactorau tyngedfennol i Mitsui Kinzoku oedd bodolaeth adeilad o safon ar gyfer y ffatri ynghyd â gweithlu medrus a hyblyg.


Tudalen wedi ei diweddaru ar 16/9/2008