English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 27/10/2011
Parcio I Brewylwr Parthed 

A1 Heol Iscennen
A1 Heol Talbot

Caerfyrddin

C1 Heol Ferrar
C1 Heol Morgan
C1 Heol Pentrefelin
C1 Heol y Pwll
C1 Heol Myrddin
C2 Ffordd Dewi Sant
C2 Heol Parc-maen
C2 Heol Dewi Sant
C3 Heol Morley
C3 Heol Mansel
C4 Heol y Rhodfa
C4 Y Rhodfa
C4 Y Llannerch
C4 Rhodfa’r Gogledd
C4 Y Goedlan
C5 Teras Waterloo
C5 Teras Parc y Sgubor
C5 Rhes Tabernacl
C5 Teras Elliston
C5 Lôn wrth ochr Teras Waterloo

Llanelli

L1 Teras Coleshill
L1 Stryd Coldstream
L1 Stryd Greenway
L1 Heol sy’n arwain o Heol Pem-bre i Stryd Greenway
L1 Heol sy’n arwain o Stryd Greenway i Gartref Preswyl Colehill
L2 Heol yr Hen Gastell
L2 Stryd y Dywysoges
L2 Heol Brynmor
L2 Heol Erw
L3 Stryd Robinson Uchaf
L3 Stryd Arthur
L3 Stryd Elizabeth
L3 Stryd y Crochendy
L3 Stryd Ann
L3 Rhes Columbia
L4 Cil-y-Parc
L5 Stryd Inkerman
L5 Stryd Inkerman Uchaf
L5 Stryd Robinson
L5 Stryd Ralph
L5 Stryd Richard
L6 Maes y Crochendy
L6 Stryd Als
L6 Teras Lawrence
L6 Stryd William Uchaf
L6 Maes Stepney
L7 Stryd Lloyd
L7 Stryd Annesley
L7 Heol y Frenhines Fictoria
L7 Heol Goring
L7 Rhodfa Harries
L9 Stryd Waterloo
L9 Heol Siloh
L9 Heol Lakefield
L11 Stryd Andrew
L11 Zion Row

Llanymddyfri

LY1 Stryd y Frenhines
LY1 Heol Talbot
LY1 Stryd y Berllan

Llanymddyfri

L01 De Heol Cilgant
L01 De Lôn y Llan
L01 De Teras yr Abaty
L01 De Heol y Banc
L01 Gogledd Heol Newydd