English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 10/10/2014
Parcio I Brewylwr Parthed 

A1 Heol Iscennen
A1 Heol Talbot
A1 Stryd y Neuadd

Caerfyrddin

C1 Heol Ferrar
C1 Heol Morgan
C1 Heol Pentrefelin
C1 Heol y Pwll
C1 Heol Myrddin
C1 Heol Brynhaul
C1 Parc Bagnall
C1 Heol Cadifor
C2 Ffordd Dewi Sant
C2 Heol Parc-maen
C2 Heol Dewi Sant
C3 Heol Morley
C3 Heol Mansel
C4 Heol y Rhodfa
C4 Y Rhodfa
C4 Y Llannerch
C4 Rhodfa’r Gogledd
C4 Y Goedlan
C5 Teras Waterloo
C5 Teras Parc y Sgubor
C5 Rhes Tabernacl
C5 Teras Elliston
C5 Lôn wrth ochr Teras Waterloo

Llanelli

L1 Teras Coleshill
L1 Stryd Coldstream
L1 Stryd Greenway
L1 Heol sy’n arwain o Heol Pem-bre i Stryd Greenway
L1 Heol sy’n arwain o Stryd Greenway i Gartref Preswyl Colehill
L2 Heol yr Hen Gastell
L2 Stryd y Dywysoges
L2 Heol Brynmor
L2 Heol Erw
L3 Stryd Robinson Uchaf
L3 Stryd Arthur
L3 Stryd Elizabeth
L3 Stryd y Crochendy
L3 Stryd Ann
L3 Rhes Columbia
L4 Cil-y-Parc
L5 Stryd Inkerman
L5 Stryd Inkerman Uchaf
L5 Stryd Robinson
L5 Stryd Ralph
L5 Stryd Richard
L6 Maes y Crochendy
L6 Stryd Als
L6 Teras Lawrence
L6 Stryd William Uchaf
L6 Maes Stepney
L7 Stryd Lloyd
L7 Stryd Annesley
L7 Heol y Frenhines Fictoria
L7 Heol y Hen Gastell
L8 Heol Goring
L8 Rhodfa Harries
L8 Hen Heol
L9 Stryd Waterloo
L9 Heol Siloh
L9 Heol Lakefield
L9 Teras Charles
L11 Stryd Andrew
L11 Zion Row

Llanymddyfri

LY1 Stryd y Frenhines
LY1 Heol Talbot
LY1 Stryd y Berllan
LYI Stryd Fawr

Llanymddyfri

L01 De Heol Cilgant
L01 De Lôn y Llan
L01 De Teras yr Abaty
L01 De Heol y Banc
L01 De Heol y Cei
L01 Gogledd Heol Newydd