English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 27/10/2010
Strwythur y Gwasanaethau 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn un o'r cyflogwyr mwyaf, yn ogystal â bod yn un o'r cyflogwyr mwyaf amrywiol yn Ne-orllewin Cymru, gan gyflogi dros 9000 o weithwyr sy'n gweithio mewn nifer fawr o wahanol alwedigaethau a phroffesiynau.

Mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau ar hyd a lled y sir wledig hon i boblogaeth o tua 170,000.

Caiff y Cyngor ei reoli gan 74 o gynghorwyr etholedig yn cynrychioli nifer o grwpiau gwleidyddol. Y rhain sy'n gwneud y penderfyniadau ac yn cytuno ar bolisïau'r Cyngor a'r blaenoriaethau o ran gwariant.

Mae 6 chyfarwyddiaeth i'r Cyngor. 

Cliciwch ar enwau'r adrannau isod i gael gweld eu strwythur:

 
Manylion Cysyllt
 
Carmarthenshire County Council
County Hall
Carmarthen
Carmarthenshire
SA31 1JP

Tel: 01267 234567
Email: direct@carmarthenshire.gov.uk