English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 13/6/2013
Sut ydym ni’n gwneud? 

Fel rhan o’n hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid, mae Galw Sir Gâr yn cynnal ymarferion monitro ac arolygon i gasglu data am ofynion cwsmeriaid a lefelau boddhad yn ymwneud â'r gwasanaeth yn gyffredinol.

Os hoffech wybod sut rydym ni'n gwneud edrychwch ar y dudalen sy’n rhoi ffigyrau perfformiad ar gyfer gwasanaethau cwsmeriaid Galw Sir Gâr.

QTR1 1af Ebrill 2012 I Mehefin 2013

QTR2 1af Gorffennaf 2012 I 30ain Medi 2012

QTR3 1af Hydref 2012 I 31ain Rhagfyr 2012

QTR4 1af Ionawr 2013 I 31ain Fawrth 2013

EOY 1af Ebrill 2012 I 31ain Fawrth 2013 

 
Manylion Cysyllt
 
carmarthenshire direct 

Galw Sirgar
Ffon: 01267 234567
Neges Destun: 07892 345678
E-bost: direct@carmarthenshire.gov.uk