English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Mae'r wybodaeth ar gyfer y dudalen hon yn cael ei datblygu ar hyn o bryd. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y wefan hon neu unrhyw wasanaethau y cyfeiriwyd ati ar y wefan, anfonwch e-bost at gwybodaeth@sirgar.gov.uk
Home 
A B C Ch D Dd E F Ff G Ng H I J K L Ll M N O P Ph Q R Rh S T Th U V W X Y Z 
Papurau Pwnc
Perthi
Perthi uchel
Planning constraints
Planning obligations (section 106 agreements)
Plant a Phobl Ifanc
Polisi Camau Diogelu y Lwfans Tai Lleol
Priodi neu ffurfio Partneriaeth Sifil
Prosiect Sir Gâr
Prosiectau Mawr
Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud
Pwyllgor Safonau