English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Datblygu Chwaraeon 

Datblygu Chwaraeon 

Mae Uned Datblygu Chwaraeon Sir Gaerfyrddin wedi ymrwymo i ddatblygu ac i gefnogi cyfleoedd chwaraeon a gweithgareddau corfforol i bawb yn y sir.

Ewch yn syth i...

5 x 60 Sports
Dragon Sports
Gwobrau Personoliaeth Chwaraeon Sir Gaerfyrddin

Mwy...

Grantiau a Cyllid | Cyfarfod y Tîm


Newyddion

Rhaglen Llysgenhadon Ifanc

Bwriad y rhaglen Llysgenhadon Ifanc yw datblygu arweinwyr a gwirfoddolwyr ifanc ymhellach drwy roi iddynt y cyfrifoldeb o fod yn llysgenhadon Addysg Gorfforol, chwaraeon ysgol, a chwaraeon yn y gymuned.

Mae Tîm Datblygu Chwaraeon Sir Gaerfyrddin yn chwilio am bobl ifanc rhwng 16 a 21 oed (yn y 6ed dosbarth, coleg neu brifysgol), sy’n ymroddgar ac sy’n meddu ar y ddawn i ysbrydoli,  i fod yn Llysgenhadon  Ifanc Safon Aur. Drwy fod yn Llysgenhadon Safon Aur byddant yn helpu cydgysylltydd y sir â’r gwaith cyffredinol o ran arwain y rhaglen Llysgenhadon Ifanc. Darperir cymorth, hyfforddiant, ac adnoddau.

Ffurflen Cais

Gallech eich clwb chwaraeon neu weithgaredd corfforol fod yn gymwys i gael hyd at £1500!

Mae clybiau a sefydliadau sydd am ddechrau prosiect newydd yn cael eu hannog i geisio rhagor o gyngor a chyfarwyddyd gan Hilary Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon, drwy ffonio 01267 224717 neu drwy anfon neges e-bost at: HGJones@sirgar.gov.uk

Mae ffurflenni cais a rhagor o wybodaeth ar gael gan http://www.sportwales.org.uk/funding--support/our-grants/community-chest.aspx

Hoffwn ni ar FacebookDilyn ni ar Twitter
Tudalen wedi ei diweddaru ar 18/11/2014