English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Yr Hyfforddwyr 

Mae Cymdeithas Rygbi Cyffwrdd Cymru yn cynnal cwrs hyfforddiant Lefel 1 yr haf hwn, ar y cyd â Chymdeithas Rygbi Cyffwrdd Lloegr. Bydd y cwrs yng ngofal Dennis Coffey, Cyfarwyddwr Hyfforddiant Touch Football Australia ac un o'r hyfforddwyr rygbi cyffwrdd gorau yn y byd.


Mae'r cwrs Lefel 1 yn agored i bawb, ac mae wedi'i anelu'n bennaf at y rhai sy'n hyfforddi timau rygbi cyffwrdd presennol, neu chwaraewyr presennol neu newydd sydd am ennill gwell dealltwriaeth o'r gamp.


Dyddiad: Mai / Mehefin 2011


Lleoliad: I'w gadarnhau


Y gost: Tua £80 (yr union gost i'w chadarnhau)


Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu'r cwrs neu sydd am gael rhagor o wybodaeth gysylltu â Matt Enoch drwy ffonio 07983620962 neu drwy anfon neges e-bost at: matthew.enoch@wales.gsi.gov.uk


Mae'r fformat yn cynnwys seminarau ar ffurf gweithdai dan do a sesiynau ymarferol yn yr awyr agored. Bydd y pynciau y rhoddir sylw iddynt yn cynnwys rôl yr hyfforddwr, sgiliau unigol a sgiliau tîm, rheolau rygbi cyffwrdd, diogelwch chwaraeon ac anafiadau, yr athletwr iau, cynllunio sesiynau a rhaglenni, synnwyr chwaraeon, ac asesiadau ac arsylwadau ymarferol.


Ar ôl iddynt ei gwblhau bydd mynychwyr y cwrs yn cael eu hachredu hyd at lefel 1. Mae'r achrediad hwn yn cael ei gydnabod yn llawn gan y gymuned hyfforddi ryngwladol.


Cwrs Hyfforddiant Lefel 2
Mae Cymdeithas Rygbi Cyffwrdd Cymru yn cynnal cwrs hyfforddiant Lefel 2 yr haf hwn, ar y cyd â Chymdeithas Rygbi Cyffwrdd Lloegr. Bydd y cwrs yng ngofal Dennis Coffey, Cyfarwyddwr Hyfforddiant Touch Football Australia ac un o'r hyfforddwyr rygbi cyffwrdd gorau yn y byd.


Bydd yn rhaid bod y rhai sy'n cymryd rhan wedi llwyddo i gwblhau cwrs Lefel 1 cyn dechrau ar gwrs Lefel 2, ac wedi bod yn hyfforddi yn ystod y chwe mis blaenorol.   Mae'r cwrs wedi'i anelu'n bennaf at bobl sydd am ddatblygu eu sgiliau hyfforddiant a chymryd cyfrifoldeb dros hyfforddi timau.   


Dyddiad: 8fed-9fed Mai 2010
Lleoliad: Llundain (i'w gadarnhau)
Y gost: Tua £150 (yr union gost i'w chadarnhau)


Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynychu'r cwrs neu sydd am ragor o wybodaeth gysylltu â Matt Enoch drwy ffonio 07983620962 neu drwy anfon neges e-bost at: matthew.enoch@wales.gsi.gov.uk


Mae'r cwrs yn cynnwys 18 awr o waith cwrs mewn gweithdy dros benwythnos estynedig, ynghyd â 15-25 awr o astudio gartref cyn y gweithdy. Bydd y pynciau y rhoddir sylw iddynt yn cynnwys Anatomi Gweithredol, Egwyddorion Hyfforddiant, Cyflymder, Hyblygrwydd, a Hyfforddiant Cryfder, Twf a Datblygiad Chwaraewyr Rygbi Cyffwrdd, Meddygaeth Chwaraeon, Sgiliau Is-uned ac unigol Uwch, Dadansoddi Unigolion, Tactegau, a Chwarae Gosod.


Ar ôl iddynt ei gwblhau bydd mynychwyr y cwrs yn cael eu hachredu hyd at lefel 2. Mae'r achrediad hwn yn cael ei gydnabod yn llawn gan y gymuned hyfforddi ryngwladol. 
 

Tudalen wedi ei diweddaru ar 09/2/2011