English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Y Dyfarnwyr 

Cyfle i Ddyfarnwyr gael Hyfforddiant
Mae Cwrs Dyfarnwyr Cyffwrdd Ewropeaidd Lefel 1 yn cael ei gynnal Dydd Mercher 25 Ebrill 2012 rhwng 6pm a 9pm yn y Ysgol y Strade, Llanelli.  Byddem yn argymell yn gryf fod yr holl dimau'n anfon o leiaf un cynrychiolydd i'r cwrs hwn fel eu bod yn gallu dod i ddeall y rheolau'n well, a hefyd, yn gallu cynorthwyo â dyfarnu'r gemau os bydd problemau'n codi â'n dyfarnwyr arferol.


Y ffi am Gwrs Dyfarnwyr Lefel 1 yw £12 yr un
Cwblhewch y ffurflen cais i drefnu lle.


Cwrs Bathodynnau Dyfarnwyr Rygbi Cyffwrdd Ewropeaidd Lefel 1Yn yr un modd ag unrhyw gamp, mae wastad angen rhagor o ddyfarnwyr arnom i gael hyfforddiant ac i fod ar gael i ddyfarnu gemau - hebddynt ni fyddem yn gallu chwarae!  Cysylltwch â ni os ydych yn gallu ymuno â'n cronfa ddata o ddyfarnwyr. Nid yw profiad yn hanfodol ond mae'n rhaid i'r holl ddyfarnwyr fynychu cwrs Rygbi Cyffwrdd Lefel 1 er mwyn bod yn gymwys i fod yn ddyfarnwr Rygbi Cyffwrdd Sir Gâr.  Mae cwrs yn cael ei gynnal - Dydd Sul 20 Mawrth 2011 ym Mharc y Scarlets, Llanelli.

Mae nifer o fanteision i'r rhai sydd am fod yn Ddyfarnwr Rygbi Cyffwrdd:

• Cyfle i gymryd rhan mewn cynghrair ddeinamig a chyffrous
• Cyfle i gadw'n ffit ar ôl i dymor rygbi'r undeb ddod i ben
• Posibilrwydd o gymryd rhan mewn cystadlaethau eraill ar draws Cymru a'r Deyrnas Unedig yn ystod misoedd yr haf
• Cyfleoedd i gamu ymlaen i'r fframwaith cenedlaethol a theithio gyda thimau cenedlaethol
• Derbynwch daleb £5 Picton Sports ar gyfer pob gêm 30-munud rydych chi ei dyfarnu

Mae Rygbi Cyffwrdd yn cael ei chwarae yn yr ysbryd iawn yr holl ffordd o'r lefel isaf hyd at lefel genedlaethol, a phan nad yw'r penderfyniad cywir yn amlwg, gonestrwydd chwaraewr o ran a oes cyffyrddiad wedi bod ai peidio sy'n llywio penderfyniadau'r dyfarnwr.   Gall dyfarnwyr ddisgwyl dyfarnu gemau lle mae'r awyrgylch yn gyfeillgar a'n hamddenol.

Nid yw Rygbi Cyffwrdd Sir Gâr yn goddef beirniadaeth ddiangen nac ymddygiad ymosodol  tuag at ei ddyfarnwyr, a gall chwaraewyr sy'n euog o hyn gael eu gwahardd.

Cyfle i Ddyfarnwyr gael Hyfforddiant

Mae Cwrs Dyfarnwyr Rygbi Cyffwrdd Lefel 1 yn cael ei gynnal ddydd Sul 20 Mawrth rhwng 2pm a 5pm yn yr 'Ysgubor' ym Mharc y Scarlets,  Llanelli.  Byddem yn argymell yn gryf fod yr holl dimau'n anfon o leiaf un cynrychiolydd i'r cwrs hwn fel eu bod yn gallu dod i ddeall y rheolau'n well, a hefyd, yn gallu cynorthwyo â dyfarnu'r gemau os bydd problemau'n codi â'n dyfarnwyr arferol.

Y ffi am Gwrs Dyfarnwyr Lefel 1 yw £12 yr un, ond bydd timau'n arbed gorfod talu ffi ymuno am y tymor os bydd un o'u chwaraewyr yn bresennol.

Cysylltwch â Richard Hardy drwy anfon neges e-bost at RHardy@sirgar.gov.uk neu drwy ffonio 01554 744 354 i drefnu lle.

Cwrs Bathodynnau Dyfarnwyr Rygbi Cyffwrdd Ewropeaidd Lefel 1

Amlinelliad o'r Cwrs

Amser Teitl y Sesiwn
10 munud Cyflwyniadau - Amlinelliad o'r Cwrs
55 munud Trafod y Rheolau
10 munud Egwyl
5 munud Cyfathrebu/Rheoliadau a Phenderfyniadau
25 munud Chwiban ac Arwyddion
30 munud Safleoedd
10 munud Dyfarnu Deuol
25 munud Arholiad Theori
10 munud Atebion yr Arholiad a Chloi'r Cwrs

Cyfanswm amser ar gyfer y cymhwyster hwn (Bathodyn Dyfarnwr Lefel 1) = 3 awr

Tudalen wedi ei diweddaru ar 17/4/2012