English |  BSL | Hepgor gwe-lywio |  Testun yn Unig |  Newid maint y testun  A A A
Tudalen wedi ei diweddaru ar 29/7/2009
Fy iechyd i 

Ar y wefan hon fe welwch yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wella eich iechyd a'ch lles.

Mae'n cynnwys manylion am ddigwyddiadau cyffrous y gallwch fod yn rhan ohonynt yn Sir Gaerfyrddin a chyngor ymarferol ynghylch unrhyw bynciau y rhoddir sylw iddynt yn yr adran 'Fy iechyd i'.

 accidents and injuries Damweiniau ac Anafiadau
 alcholol Alchohol
/English/healthchallenge/myhealth/PublishingImages/Pills.jpg Dibyniaeth a Cyffiriau
 healthy eating   Bwyta'n Iach
    Iechyd Meddwl
 oral health Iechyd y Geg
 physcial activity   Gweithgarwch Corfforol
 sexual health   Iechyd Rhyw

Diogelwch yn yr Haul
 smoking Smygu